Browse By

Γλυπτά στην άμμο

Το 17ο διεθνές φεστιβάλ γλυπτικής στην άμμο, πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα στην επαρχία Zhejiang της ανατολικής Κίνας. Τα ευφάνταστα γλυπτά, τέλεια σε κάθε λεπτομέρεια τους, σε αγχώνουν για το εφήμερο της υπόστασης τους, αλλά σε αποζημιώνουν με την εκπληκτική ομορφιά τους.

00221910da6c1769afa70a

лªÉçÕÕƬ£¬ÖÛɽ£¨Õã½­£©£¬2015Äê9ÔÂ20ÈÕ   Õã½­ÖÛɽ£º¡°Ò»É³Ò»ÊÀ½ç¡±¹ú¼ÊɳµñÕ¹³õ¾ß³ûÐÎ   9ÔÂ20ÈÕÅÄÉãµÄɳµñÕ¹´´×÷ÏÖ³¡¡£   ´Ó9ÔÂ10ÈÕ¿ªÊ¼£¬À´×ÔÖйú¡¢ÃÀ¹ú¡¢ºÉÀ¼¡¢±ÈÀûʱ¡¢Î÷°àÑÀ¡¢½Ý¿ËµÈ6¸ö¹ú¼ÒµÄ30ÓàÃûɳµñÊÖÆë¾ÛÕã½­Ê¡ÖÛɽÊÐÖì¼Ò¼â¾°Çø£¬ÒÔ¡°Ò»É³Ò»ÊÀ½ç¡±ÎªÖ÷Ì⣬´òÔìÖÛɽ¹ú¼ÊɳµñÕ¹£¬Ä¿Ç°Òѳõ¾ß³ûÐΡ£±¾´ÎɳµñÕ¹¹²Óе¥Ìå×÷Æ·50Óà¸ö£¬Ö÷Òª°üÀ¨¡°Î÷±±Ë¿³ñ֮·¡±¡°º£ÉÏË¿³ñ֮·¡±¡°º£µºÂÃÓΡ±Èý´ó²¿·Ö¡£¾ÝϤ£¬µÚÊ®Æß½ìÖйúÖÛɽ¹ú¼Êɳµñ½Ú½«ÓÚ9ÔÂ28ÈÕ¿ªÄ»¡£   лªÉç¼ÇÕß ÐìêÅ Éã

b083fe96faac1929ecb201 b083fe96faac1929ecb202 b083fe96faac1929ecb203 b083fe96faac1929ecb204 b083fe96faac1929ecb205 b083fe96faac1929ecb206 b083fe96faac1929ecb207

лªÉçÕÕƬ£¬ÖÛɽ£¨Õã½­£©£¬2015Äê9ÔÂ20ÈÕ   Õã½­ÖÛɽ£º¡°Ò»É³Ò»ÊÀ½ç¡±¹ú¼ÊɳµñÕ¹³õ¾ß³ûÐÎ   9ÔÂ20ÈÕÅÄÉãµÄɳµñÕ¹´´×÷ÏÖ³¡¡£   ´Ó9ÔÂ10ÈÕ¿ªÊ¼£¬À´×ÔÖйú¡¢ÃÀ¹ú¡¢ºÉÀ¼¡¢±ÈÀûʱ¡¢Î÷°àÑÀ¡¢½Ý¿ËµÈ6¸ö¹ú¼ÒµÄ30ÓàÃûɳµñÊÖÆë¾ÛÕã½­Ê¡ÖÛɽÊÐÖì¼Ò¼â¾°Çø£¬ÒÔ¡°Ò»É³Ò»ÊÀ½ç¡±ÎªÖ÷Ì⣬´òÔìÖÛɽ¹ú¼ÊɳµñÕ¹£¬Ä¿Ç°Òѳõ¾ß³ûÐΡ£±¾´ÎɳµñÕ¹¹²Óе¥Ìå×÷Æ·50Óà¸ö£¬Ö÷Òª°üÀ¨¡°Î÷±±Ë¿³ñ֮·¡±¡°º£ÉÏË¿³ñ֮·¡±¡°º£µºÂÃÓΡ±Èý´ó²¿·Ö¡£¾ÝϤ£¬µÚÊ®Æß½ìÖйúÖÛɽ¹ú¼Êɳµñ½Ú½«ÓÚ9ÔÂ28ÈÕ¿ªÄ»¡£   лªÉç¼ÇÕß ÐìêÅ Éã

Δείτε περισσότερα στη  chinadaily

 

Please follow and like us: